top of page

Dotácia BSK 2023 otvorená do 25.4.2023

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil dotačný program na podporu rozvoja cykloturistickej infraštruktúry na území kraja. Program sa zameriava na financovanie projektov, ktoré zlepšia cykloturistické možnosti v kraji.Hlavnými cieľmi programu sú rozvoj cykloturistickej infraštruktúry, ako sú nabíjacie stanice pre e-bicykle, cyklo-parkoviská, bikesharingové stanice, servisné cyklostanice a požičovne bicyklov, ako aj podpora rozvoja tematických ciest na území kraja.


Žiadosti o dotáciu môžu podať mestá, obce, mestské časti, organizácie zriadené obcou, mestom, mestskou časťou na území BSK, občianske združenia a neziskové organizácie, obchodné spoločnosti a fyzické osoby podnikateľ.


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií je otvorená od zverejnenia do 25.4.2023 do 12:00. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom portálu BSK.


Program má k dispozícii najmenej 23% z finančných prostriedkov vyčlenených na dotačný program BSK. Pre oblasť podpory 1, ktorou je verejná infraštruktúra a životné prostredie, je výška žiadanej dotácie maximálne 20 000 EUR, avšak minimálne 5 000 EUR.


Pre oblasť podpory 2, ktorou je turizmus, je výška žiadanej dotácie rovnako maximálne 20 000 EUR, avšak minimálne 5 000 EUR.


Projekty musia byť v súlade s Katalógom adaptačných opatrení miest a obcí Bratislavského samosprávneho kraja na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.


Ak máte záujem o konzultáciu, radu alebo ponuku, neváhajte nás kontaktovať , napíšte zavoláme Vám. NabiBajk


AKO POSTUPOVAŤ PRI ŽIADOSTI O DOTÁCIU

Elektronická žiadosť

Konzultácie

Kritéria hodnotenia žiadostí

Súvisiace dokumenty


145 views0 comments

Comments


bottom of page