top of page

Dotácia pre Košický kraj otvorená!

Updated: Apr 14, 2023

Výzva DS/2023
Využite príležitosť. Financovanie od 1.000 do 7.000€ Pre podnikateľov, fyzické osoby a obchodné spoločnosti. Uzávierka 24.4.2023 Z dotácie môžete obohatiť svoje zariadenie o cyklistickú infraštruktúru o nabíjacie stanice, servisné stojany, alebo cykloprístrešky.

Zriadenie nabíjacích staníc pre elektro bicykle v reštauračných zariadeniach a bufetoch môže priniesť mnoho výhod pre zákazníkov i prevádzkovateľov. Elektro bicykle sa stávajú stále populárnejšou alternatívou pre klasické bicykle a automobily, čo znamená, že stúpa aj dopyt po nabíjacích staniciach, ktoré sú potrebné na dobíjanie batérií týchto bicyklov.


Jednou z hlavných výhod zriadenia nabíjacích staníc v reštauračných zariadeniach a bufetoch je, že to môže prilákať viac zákazníkov. Mnohí majitelia elektro bicyklov hľadajú miesta, kde si môžu nabíjať svoje bicykle, a takéto miesta sa môžu stať rozhodujúcim faktorom pri výbere reštaurácie alebo bufetu. Zákazníci by mohli stráviť viac času v prevádzke a pritom si dobíjať svoje bicykle, čo môže zvýšiť príjmy prevádzkovateľov.


Podrobnejšie info k Výzve:


Oprávnení žiadatelia

Dotáciu v rámci tejto výzvy možno poskytnúť v zmysle ust. § 1 ods. 2 VZN právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území vyššieho územného celku, alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom KSK.


Suma alokovaná na výzvu: 350.000€


Rozpätia podpory

Minimálna výška dotácie na jeden projekt je 1 000,00 EUR. Maximálna výška dotácie na jeden projekt je 7 000,00 EUR


Spolufinancovanie

Od žiadateľa o poskytnutie dotácie sa vyžaduje spoluúčasť pri financovaní projektu vo výške minimálne 10 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu projektu vo forme finančných vkladov


Formulár žiadosti

Žiadateľ vypracuje žiadosť o poskytnutie dotácie výlučne vyplnením elektronického formulára, ktorý je dostupný na: https://vucke.egrant.sk/


Uzávierka 1. hodnotiaceho kola

24.4.2023


Otázky a konzultácie

Otázky súvisiace s vypracovaním žiadosti o poskytnutie dotácie musia byť jasne formulované a možno ich zasielať výlučne elektronicky na adresu: egrant@vucke.sk. V predmete e-mailu je potrebné uviesť „Výzva DS/2023“

54 views0 comments

Comments


bottom of page