top of page

Návrh spolupráce pre dodávateľov energie na Slovensku

Rád by som Vám predstavil príležitosť v oblasti NS pre elektro bicykle.Predstavenie:

Naša spoločnosť NabiBajk sro spolupracuje s českým dodávateľom NS PowerBox ktorý dokáže naraz nabíjať 6 až 8 bicyklov.

NS ja malé kompaktné zariadenie veľkosti 27x36x19cm, na inštaláciu nepotrebuje žiadne povolenie, do site sa pripája prostredníctvom 230V zásuvky.

V Čechách už máme viac ako 337 NS, najme vďaka spolupráce so Seven Energy, na Slovensku 35 NS. Na Slovensku sú hlavnými objednávateľmi obce, ktoré aktivitu financujú cez krajské dotácie a v menšej miere OOCR a Hotely.


Ponuka:

Záujemcovi z radov dodávateľa energie ponúkame spoluprácu pri zriadení vlastnej siete Nabíjacích staníc v destináciách, ktoré sú pre Vás z rôznych pohľadov zaujímavé. Marketing, posilnenie postavenia v regióne, prienik do regiónu...

Takto spolupracujeme práve so Seven energy: Home | Sev.en Energy for Bikers (74b.cz)

Pozrite si prosím ich mapku pokrytia: Interaktivní mapa | Sev.en Energy for Bikers (74b.cz)


Forma spolupráce

  • Od: Doručíme Vám požadovaný počet kompletov NS na Vami určené lokácie. Inštaláciu robia Vaši zamestnanci, prípadne zriaďovateľ.

  • Do: Dodávka na kľúč (ZSE len vytypuje lokality, NabiBajk vedie rokovanie zo zriaďovateľom, nainštaluje NS, uzavrie zmluvu, zaeviduje, zverejni na webe)

Linky:

Blog NabiBajk: Blog | NabiBajk

17 views0 comments

Comments


bottom of page