top of page

NabiBajk Bilancia roku 2022

Malé obhliadnutie po aktivitách NabiBajk

Firma NabiBajk sro začala aktívne ponúkať nabíjacie stanice pre elektrobicykle v spolupráci s firmou PowerBox.one od mája 2022, vtedy ešte ako Airton szčo. Od vtedy sa nám podarilo na Slovensku inštalovať 30 nabíjacích staníc, čo je 3,75 NS/mesiac

V BSK 18ks, v ZSK 4ks, v TNSK 3ks, v NSK 2ks a v TSK 1ks


Niektoré NS majú po až dva PowerBoxy. Všetky NS sú verejné a väčšinou ich spravuje zamestnanec obce. Väčšina obcí využila na financovanie NS dotácie svojho kraja. Dotácie využili aj dve kancelárie cestovného ruchu: OOCR Záhorie ktoré vytvorí v svojom regióne vlastnú sieť NS, podobne aj KCR BSK. Obidve organizácie vytvoria sieť 10ks NS

K niektorým NS sme dodávali aj Cableboxy. Od júna už dokážeme dodávať a inštalovať aj samostatné ostrovné systémy napájané fotovoltaikou. O tomto systéme boli informovaní starostovia a potencionálni klienti. Veríme, že fotovoltaický systém využije čo najviac klientov.

K NS dodávame aj informačné tabule s mapou a servisný montážny stojan Mantis. Na prianie zákazníka dodávame aj mobiliár, ako lavičky, smetné koše, vitríny...V novembri sme nadviazali spoluprácu s firmami North Trade Energy a Meva-Sk vďaka ktorým dokážeme významne obohatiť, práve budované cyklotrasy, o SMART BIKEPORT komplexne vybavený cykloprístrešok s oddychovou zónou, nabíjacou stanicou, navigačnou mapou a občerstvením.


Tuningom prešiel aj samotný PowerBox, od júna sme spustili monitoring spotreby cez mobilnú aplikáciu a vlastné cloudové riešenie. NS sa dá vypnúť na diaľku. Prevádzkovateľ tak získa komplexnú kontrolu nad používaním svojej NS ako v mobile tak v PC.


V budúcom roku by sme chceli zvýšiť penetráciu nabíjacích staníc na 5ks mesačne a posilniť mimobratislavské kraje. V BSK by sme chceli rozšíriť stávajúcu sieť o nové, zaujímavé lokality, ktoré sa nachádzajú na hlavných cyklistických trasách a sú súčasťou diaľkových alebo okružných trás.

Dlhodobým zámerom je pokryť každé pohorie sieťou nabíjacích staníc tak aby bola jedna, dve pri štarte, vchode na pohorie a pár na významných bodoch v pohorí, napríklad reštaurácie, chaty.

Výzvou je aj dostať nabíjacie káble medzi verejnosť, tak aby mohol cyklista nabíjať na verejných NS aj bez prítomnosti prevádzkovateľa.

Všetky naše NS sú v mapách OSM, odkiaľ informácie o nich ťahajú všetky ostatné, relevantné mapové servery, ako napríklad Locus map a MAPY.cz


Dôležité linky:52 views0 comments
bottom of page