Celabudova.jpg

TRHOVISKO HERLIANSKA

Nabíjacia stanica sa nachádza na severnej strane trhoviska, na budove správcu, oproti pekárni.
PowerBox4P  

Shimano, Bosch 2x UNI a 2x 230V

Káble sa nachádzajú v boxe pod nabíjačkou. Prístupné NON STOP